1. Υψηλοί στόχοι
Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηρίου μας εγγυώνται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, γιατί στόχος μας είναι η επιτυχία των μαθητών μας σε Ανώτατες Πανεπιστημιακές Σχολές. Το μαρτυρούν οι μέχρι τώρα επιτυχίες των μαθητών μας. Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
2. Ομοιογενή τμήματα
Δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα 3 ή 5 ατόμων ώστε να αναπτύσσεται τόσο η καλύτερη συνεργασία με τους μαθητές, όσο και ο εποικοδομητικός συναγωνισμός που είναι απαραίτητος για την επίτευξη υψηλών στόχων.
3. Συνεχείς επαναλήψεις
Όπως είναι γνωστό η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Γι αυτό το λόγο οργανώνουμε επαναληπτικά διαγωνίσματα και συνεχή tests για την πλήρη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.
4. Παροχή σημειώσεων
Παρέχουμε δωρεάν σημειώσεις - φυλλάδια - τυπολόγια τα οποία συμπληρώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύοντας την οργάνωση και συστηματική μελέτη του μαθητή με σκοπό την κατανόηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
5. Ατομική στήριξη
Ενισχύουμε με ιδιαίτερα μαθήματα τους μαθητές που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια.
6. Ευέλικτο πρόγραμμα
Εκτιμώντας τον πολύτιμο χρόνο για μελέτη και ξεκούραση του μαθητή οργανώνουμε το πρόγραμμά μας σε συνεργασία μαζί σας έτσι ώστε να μειώσουμε το χρόνο των άσκοπων μετακινήσεων φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά με τις υπόλοιπες δραστηριότητές του.
7. Συνεργασία με γονείς
Πιστεύοντας ότι στην επιτυχία του μαθητή συμβάλλει αρκετά η σωστή συνεργασία με τους γονείς, φροντίζουμε να υπάρχει μηνιαία ενημέρωση και κοινή στρατηγική τόσο για την πρόοδο όσο και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
8. Προσαρμογή διδάκτρων
Σεβόμενοι την αγωνία και το μόχθο του κάθε γονιού σε συνδυασμό με την αντικειμενικά δύσκολη οικονομική συγκυρία της εποχής μας, προσαρμόζουμε τα δίδακτρα σε χαμηλά επίπεδα.
9. Υπεύθυνη ενημέρωση
Η εμπειρία μας στο χώρο της παιδείας μας επιτρέπει να παρέχουμε συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση:
    α) για το σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
    β) για τις βάσεις των σχολών,
    γ) για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού,
    δ) για την επιλογή κατεύθυνσης - κλάδου σχολών και
    ε) για τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής.